Corporate Sustainability Reporting Directory (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directory

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directory (CSRD)? De CSRD vereist dat grote en/of beursgenoteerde bedrijven regelmatig verslag uitbrengen over hun sociale en milieurisico’s en over de manier waarop hun activiteiten de rechten van mensen en het milieu beïnvloeden.  Op wie is de Corporate Sustainability Reporting Directory (CSRD) van toepassing? De CSRD geldt voor alle […]

European Sustainability Reporting Standards 

“European Sustainability Reporting Standards are not about reporting, but about transformation.”  Wat zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS)?  De CSRD wordt uitgewerkt in duurzaamheidsrapportagestandaarden, de ESRS. Deze standaarden bevatten normen en richtlijnen waar een duurzaamheidsverslag aan moet voldoen.   Voorwaarden ESRS  Het duurzaamheidsverslag moet worden opgenomen als een apart onderdeel van het bestuursverslag (zodat het […]

Global Reporting Initiative 

Global reporting institute logo

Wat is Global Reporting Initiative?  Global Reporting Initiative (GRI) is een onafhankelijke, internationale normeringsorganisatie die bedrijven, overheden en andere organisaties helpt verantwoordelijkheid te nemen voor, en duidelijk te communiceren over hun impact op de wereld.   GRI levert ’s werelds meest gebruikte standaarden voor duurzaamheidsrapportages die onderwerpen bestrijken variërend van biodiversiteit tot belastingen, van afval […]

Sustainability Accounting Standards Board 

SASB logo

Wat is de Sustainability Accounting Standards Board (SASB)?  De Sustainability Accounting Standards Board (SASB) werd in 2011 opgericht als een onafhankelijke organisatie die voor 77 industrieën, specifieke boekhoudnormen voor duurzaamheid ontwikkelt en publiceert. De SASB-standaarden bieden bedrijven richtlijnen om financiële materiële duurzaamheidsinformatie in een gestandaardiseerde vorm te publiceren.  De SASB-normen bestrijken een breed scala aan […]

Sustainable Finance Disclosure Regulation 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Wat is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)?  De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht financiële marktpartijen en financiële adviseurs binnen de EU om bekend te maken hoe zij duurzaamheidsrisico’s integreren in hun investeringsbeslissingen en wat de effecten van hun investeringen zijn op duurzaamheidsfactoren.  De SFDR is door de Europese Commissie ingevoerd als onderdeel van […]

EU-taxonomie

EU taxonomy

Wat is de EU-taxonomie?  De EU-Taxonomie is een classificatiesysteem ontwikkeld door de Europese Unie (EU) om economische activiteiten te identificeren en te definiëren die als ecologisch duurzaam worden beschouwd. De taxonomie biedt een kader voor de beoordeling van de mate waarin een economische activiteit bijdraagt tot één of meer van de zes milieudoelstellingen van de […]

Green House Gas Protocol 

Greenhouse Gas Protocol

Wat is het Green House Gas Protocol (GHG Protocol)?  Het Green House Gas Protocol (GHG Protocol) is een organisatie die wereldwijde normen biedt voor de vastlegging en rapportage van broeikasgassen, zowel voor de private- als de particuliere sector. GHG Protocol introduceerde de verdeling van emissies in Scope 1, 2 en 3 om een duidelijk overzicht […]

United Nation Sustainable Development Goals

UN SDG's

Wat zijn de SDG’s?  In 2015 hebben de Verenigde Naties de Agenda 2030 een reeks van 17 wereldwijde ontwikkelingsdoelen voor 2016-2030 aangenomen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Global Goals of SDG’s) hebben tot doel een welvarende, vreedzame en duurzame toekomst voor mensen en voor de planeet te garanderen. De 2030 Agenda erkent dat het beëindigen […]

Science Based Target Initiative 

Science Based Targets initiative

Wat is het SBTi?  Het Science Based Target Initiative (SBTi) is een samenwerkingsverband tussen Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het SBTi is opgericht om ambitieuze klimaatmaatregelen in de private sector te stimuleren door organisaties in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwde […]

Carbon Disclosure Project 

Carbon Disclosure Project

Wat is Carbon Disclosure Project (CDP)?  CDP is een non-profit organisatie die een wereldwijd systeem biedt voor bedrijven, steden en staten om hun milieueffecten, risico’s en kansen met betrekking tot klimaatverandering, waterzekerheid en ontbossing te meten en openbaar te maken.  De CDP-rapportage wordt algemeen erkend als een toonaangevende standaard voor milieurapportage en wordt steeds vaker […]