Sustainable Finance Disclosure Regulation 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Wat is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)? 

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht financiële marktpartijen en financiële adviseurs binnen de EU om bekend te maken hoe zij duurzaamheidsrisico’s integreren in hun investeringsbeslissingen en wat de effecten van hun investeringen zijn op duurzaamheidsfactoren. 

De SFDR is door de Europese Commissie ingevoerd als onderdeel van een wetgevingspakket ter ondersteuning van de Europese Green Deal, ter bevordering van een duurzame economie en om de financiële sector aan te moedigen zich meer te richten op duurzame activiteiten en zo de negatieve impact van fossiele brandstoffen en koolstofemissies te verminderen. De SFDR is in maart 2021 in werking getreden en nationale toezichthouders in de hele EU zijn nu verantwoordelijk voor de handhaving van de verordening. 

Voor wie is de SFDR van toepassing? 

De SFDR heeft gevolgen voor een groot aantal financiële marktpartijen, zoals vermogensbeheerders, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en kredietinstellingen. Op basis van deze nieuwe vereisten moeten fondsbeheerders, financiële adviseurs en andere financiële instellingen ESG-gegevens verzamelen en alle duurzaamheidsrisico’s met betrekking tot hun beleggingen en financiële producten bekendmaken – op websites, in prospectussen en in periodieke verslagen. 

Waarom is het belangrijk?  

De SFDR heeft als doel een gelijk speelveld te creëren voor financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs ten aanzien van transparantie over duurzame risico’s, het rekening houden met negatieve duurzaamheidseffecten in hun beleggingsprocessen en het verstrekken van duurzaamheidsgerelateerde informatie met betrekking tot financiële producten.