United Nation Sustainable Development Goals

UN SDG's

Wat zijn de SDG’s? 

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Agenda 2030 een reeks van 17 wereldwijde ontwikkelingsdoelen voor 2016-2030 aangenomen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Global Goals of SDG’s) hebben tot doel een welvarende, vreedzame en duurzame toekomst voor mensen en voor de planeet te garanderen. De 2030 Agenda erkent dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met strategieën die gezondheid en onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren – dit alles terwijl de klimaatverandering wordt aangepakt en wordt gewerkt aan het behoud van onze oceanen en bossen. 

Voor wie is het relevant? 

Het bereiken van de SDG’s vereist collectieve actie van regeringen, maatschappelijke organisaties en de private sector. Door innovatie en samenwerking speelt de private sector een cruciale rol in het bevorderen van de wereldwijde ontwikkelingsagenda.  

De SDG’s vormen een belangrijke kans voor bedrijven om strategieën, doelstellingen en activiteiten te ontwikkelen, te communiceren en erover te rapporteren, en zo toegang te krijgen tot een breed scala aan voordelen.

Waarom is het belangrijk?  

 Hoe beter een bedrijf kan aantonen dat zijn duurzaamheidsbeleid een positieve invloed heeft op de SDG’s van de VN, hoe beter de resultaten op de lange termijn zullen zijn. Het bedrijf draagt niet alleen bij aan het beperken van klimaatverandering, maar minimaliseert ook risico’s, wordt aantrekkelijker voor (nieuwe) werknemers, kan gemakkelijker kapitaal aantrekken en kan zich positief onderscheiden van concurrenten. Omdat het wereldwijd erkende doelen zijn, worden ze vaak gebruikt om te bepalen welke onderwerpen het meest relevant zijn in bijvoorbeeld de duurzaamheidsstrategie van een bedrijf. Daarom worden de symbolen van de doelen vaak opgenomen in communicatie over het duurzaamheidswerk van een bedrijf en duiden ze op een wereldwijde betrokkenheid bij duurzaamheid.