Science Based Target Initiative 

Science Based Targets initiative

Wat is het SBTi? 

Het Science Based Target Initiative (SBTi) is een samenwerkingsverband tussen Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het SBTi is opgericht om ambitieuze klimaatmaatregelen in de private sector te stimuleren door organisaties in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen, in lijn met de doelstellingen van het Parijs Akkoord. 

Het SBTi biedt wetenschappelijk onderzoek, begeleiding bij ‘best practices’ voor emissiereductie en technische bijstand bij het vaststellen van wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen. Met de lancering van de SBTi Net-Zero Standard voorafgaand aan COP26 is ’s werelds eerste kader gecreëerd voor het vaststellen van netto nul doelstellingen voor bedrijven. 

Wie gebruikt wetenschappelijke doelstellingen in overeenstemming met de SBTi? 

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen helpen bedrijven te bepalen hoeveel en hoe snel zij hun broeikasgasemissies moeten verminderen om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling stelt bedrijven in staat zich te wapenen tegen klimaatregelgeving en vergroot het vertrouwen van investeerders.  

Aan het begin van 2023 hebben meer dan 4.000 bedrijven over de hele wereld – die meer dan een derde van de marktkapitalisatie van de wereldeconomie vertegenwoordigen – al doelstellingen vastgesteld of zich daartoe verbonden door samen te werken met de SBTi. Zowel grote bedrijven als midden- en kleinbedrijf uit alle sectoren kunnen op wetenschap gebaseerde doelstellingen (SBT’s) vaststellen.  

Het proces om deze doelstellingen vast te stellen is ingrijpend en vereist dat een onderneming transparant is in het bijhouden van emissies en een efficiënt rapportagesysteem gebruikt. 

Waarom is het belangrijk?  

Doelstelling van de SBTi is om hele industrieën, via betrokken bedrijven, te beïnvloeden om hetzelfde ambitieuze pad voor emissiereducties te volgen.    
Het stellen van een op wetenschap gebaseerde doelstelling heeft een positief effect op de merkreputatie, het vertrouwen van investeerders, verhoogt innovatie, levert bottom-line besparingen op en geeft concurrentievoordeel.