CSRD – regelgeving omtrent duurzaamheidsrapportages vanaf 2024 verplicht

Corporate Sustainability Reporting Directory

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive, regelgeving die bepaalt hoe organisaties over duurzaamheid moeten rapporteren. CSRD (in april 2021 door de EU aangenomen) is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2018. De NFRD schrijft voor hoe organisaties moeten rapporteren over onderwerpen als mensenrechten, anti-corruptie en anti-witwassen, diversiteit in de raad van […]

Alles wat je moet weten over het Global Reporting Initiative 

Global reporting institute logo

Inleiding  In toenemende mate leggen organisaties op vrijwillige basis verantwoording af over de sociale, bestuurlijke en milieuaspecten van hun activiteiten. Deze verantwoording is niet alleen van belang voor aandeelhouders en financiële instellingen. Ook consumenten, medewerkers, vakbonden, omwonenden en andere belanghebbenden verlangen transparantie en consistente verslaglegging met betrekking tot de bestuurlijke-, sociale- en milieu gerelateerde aspecten […]

Industrie 4.0 en de duurzaamheids-doelstellingen

Als samenleving krijgen we steeds meer uitdagingen voor het milieu en onze manier van leven. Hoewel sommige dingen buiten onze controle liggen, hebben we andere dingen door onszelf gemaakt, aangezien we verschillende iteraties van industrialisatie hebben doorgemaakt. We lijken nu ook vast te zitten in de cyclus van consumentisme:> Consumeer -> Wegwerpen ”. De gezondheid […]

Green Claims Directive

Wat is het?  Op 23 maart 2023 heeft de Europese Commissie een nieuwe richtlijn over groene claims gepubliceerd (Green Claims Directive). In dit wetsvoorstel wordt gesteld dat ondernemingen (groene) milieuclaims moeten onderbouwen, met als doel het voorkomen van onterechte beweringen over hun milieuprestaties. Niet zo verwonderlijk dat de EU regels opstelt tegen bedrijven die adverteren […]

Goal 17 en de reisindustrie

Eén van de zaken die ons binnen Goal 17 bindt, is dat we graag reizen. Reizen verrijkt ons leven, of zoals Mark Twain het zo mooi zei: ‘One must travel, to learn’.   De reisindustrie groeit.   Maar hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen ook kunnen blijven reizen – en daarmee blijven leren?   De World Travel & […]