Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een set van 17 doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen om enkele van de meest urgente economische, sociale en milieukwesties ter wereld aan te pakken. De SDG’s zijn bedoeld als blauwdruk voor een duurzame toekomst en om wereldwijde inspanningen voor duurzame ontwikkeling te leiden.

De 17 SDG’s omvatten doelen zoals geen armoede, geen honger, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, betaalbare en schone energie, fatsoenlijk werk en economische groei, duurzame steden en gemeenschappen, klimaatactie en meer. Elk doel omvat specifieke targets en indicatoren om de voortgang naar het bereiken van het doel te meten.

De SDG’s zijn ontworpen als een universele agenda, van toepassing op alle landen en regio’s, en te bereiken door samenwerking en partnerschap tussen overheden, de burgermaatschappij, de private sector en andere belanghebbenden. De SDG’s zijn ook in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs en het Sendai-raamwerk voor rampenrisicovermindering, waardoor een uitgebreid kader voor duurzame ontwikkeling ontstaat.

Al met al zijn de SDG’s een belangrijk wereldwijd kader voor het aanpakken van de meest urgente uitdagingen ter wereld en het bereiken van een duurzame toekomst. De SDG’s bieden een gemeenschappelijke taal en set doelen die wereldwijde inspanningen voor duurzaamheid kunnen leiden en als basis kunnen dienen voor samenwerking en partnerschappen tussen sectoren en regio’s.