Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

Wat is de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)? 

De TCFD, samengesteld door de Financial Stability Board, is bedoeld om bedrijven te helpen effectief te rapporteren over klimaatgerelateerde risico’s. Oorspronkelijk is de regeling slechts voor de financiële sector van toepassing. 

4 thema’s, 7 principes 

De TCFD is gebaseerd op vier thema’s en zeven principes. De vier thema’s bevatten elf aanbevelingen voor rapportage en besluitvorming. Belangrijk kenmerk is dat ze overkoepelend zijn, opeenvolgend worden ze concreter en tastbaarder.  

 • Governance: Beschrijf het governance beleid met betrekking tot klimaat- gerelateerde risico’s en kansen. 
 • Strategie: Beschrijf de werkelijke en verwachte effecten van klimaat- gerelateerde risico’s en kansen op korte, middellange- en lange termijn en de financiële planning ervan daar waar materieel. 
 • Risico management: Beschrijf hoe klimaat-gerelateerde risico’s worden geïdentificeerd, ingeschat en gemanaget. 
 • Metingen & targets: Rapporteerde  de metingen en targets die gebruikt worden om de klimaat-gerelateerde risico’s en kansen te schatten en te managen. 

Naast aanbevelingen, is de TCFD ook gebaseerd op zeven principes. Deze principes zijn gemaakt om een hoge kwaliteit van rapporteren te garanderen. De zeven principes zijn: 

 1. Informatie is relevant; 
 2. Informatie is specifiek en compleet; 
 3. Informatie is duidelijk, gebalanceerd en begrijpelijk; 
 4. Informatie is duidelijk over tijd; 
 5. Informatie is vergelijkbaar tussen bedrijven binnen dezelfde sector, industrie of portfolio; 
 6. Informatie is betrouwbaar, verifieerbaar en objectief; 
 7. Informatie is periodiek beschikbaar

Voor wie is de TCFD van toepassing? 

Alleen in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland zijn de grootste bedrijven en financiële instellingen wettelijk verplicht om klimaat gerelateerde informatie te publiceren. In andere landen is deze wettelijke verplichting er niet, hoewel de principes van TCFD wel terugkomen in wetgeving (zoals de CSRD), standaarden of frameworks. 

Waarom is het belangrijk? 

Bedrijven die het TCFD framework toepassen zijn beter in staat om de risico’s van klimaatverandering mee te wegen in hun bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld bij het uitfaseren van vervuilende activiteiten en het investeren in duurzame alternatieven. Daarnaast laten ze investeerders en aandeelhouders zien dat ze klimaatverandering serieus nemen, wat hun reputatie verhoogd.