Starten met de Corporate Sustainability Reporting Directory (CSRD)

Aanleiding

In januari 2023 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directory aangenomen. De wet verplicht bedrijven om naast hun financiële jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag op te leveren. Hoe dit duurzaamheidsverslag eruit moet ziet, is vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die in juli 2023 zijn aangenomen. De CSRD moet op 30 juni 2024 in de wetten van de Europese lidstaten verankerd zijn.

Invoering van de CSRD

De CSRD wordt gefaseerd ingevoerd, wat betekent dat verplichting om aan de wet te voldoen afhangt van omzet, balanstotaal en aantal medewerkers.

Vanaf 1 januari 2025 moeten grote ondernemingen, dat wil zeggen ondernemingen die aan twee van de drie onderstaande criteria voldoen, hun eerste rapportage over 2024 opleveren:

 • > 250 medewerkers
 • > € 40 miljoen omzet
 • > € 20 miljoen balanstotaal

Vanaf 1 januari 2026 verschuift de grens naar:

 • Tussen de 10 en 250 medewerkers
 • Omzet tussen € 700.000 en € 40 miljoen
 • € 350.000 – € 20 miljoen balanstotaal

Bedrijven die niet aan de CSRD wetgeving voldoen lopen serieuze risico’s (de maatregelen kunnen per land verschillen). Allereerst kunnen boetes opgelegd worden als bedrijven niet aan de wet voldoen. Daarnaast wordt het voor deze bedrijven lastiger om kapitaal en/of medewerkers aan te trekken. Sommige landen zullen de namen van de bedrijven publiceren die geen duurzaamheidsverslag publiceren (‘naming & shaming’), wat de kans vergroot dat consumenten zich van het bedrijf afkeren. Kortom, genoeg redenen om de CSRD serieus te nemen en te zorgen voor juiste en volledige Environmental-, Social- & Governance rapportages op het moment dat dit wettelijk verplicht is.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De ESRS is de set van standaarden die bedrijven moeten gebruiken om aan de CSRD te voldoen.

Er zijn 12 standaarden beschikbaar met vereisten waarover bedrijven moeten rapporteren.

De ‘cross cutting’ standaarden bevatten de General Requirements (ESRS 1) en de General Disclosures (ESRS 2) die elke organisatie moet invullen. ESRS 1 bevat algemene vereisten en legt de belangrijkste begrippen uit zoals dubbele materialiteit. ESRS 2 bevat de openbaarmakingsvereisten, bijvoorbeeld over strategie, risico’s & kansen en doelen.

Naast de ‘cross cutting’ standaarden worden er drie ‘topical’ standaarden gebruikt:

 • Environmental (ESRS E1 t/m E5)
 • Social (ESRS S1 t/m S4)
 • Governance (ESRS G1)

Elke standaard bevat ‘disclosure requirements’, onderwerpen waarover het bedrijf moet rapporteren en waarvoor ze doelstellingen moet formuleren, data verzamelen en beschrijven hoe ze op de betreffende doelstellingen scoort.

 • De ‘environmental standard’, de meest uitgebreide standaard, geeft een overzicht van de impact van het bedrijf op het milieu. De standaard behandelt klimaatverandering, vervuiling, water en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en circulaire economie. Uiteraard moeten de rapportages in lijn zijn met de Europese Green Deal en andere regelingen EU.
 • De ‘social standard’ behandelt eigen werknemers, werknemers in de waardeketen, getroffen gemeenschappen en klanten & eindgebruikers.
 • Onder de ‘governance standard’ valt verslaglegging over de strategie, het beleid, processen en procedures en de eigen business ethiek.

Dubbele materialiteit

Om te kunnen rapporteren conform de ESRS standaarden moeten bedrijven een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren. In deze analyse stellen bedrijven vast wat de impact van het bedrijf op mens en milieu is (impact materialiteit) én wat de impact van klimaatverandering op de het bedrijf is (financiële materialiteit). Een voorbeeld van materiele impact is de CO2 uitstoot van een fabriek. Het risico van overstromingen als gevolg van klimaatverandering waardoor een toeleverancier getroffen kan worden, is een voorbeeld van financiële impact.

Impact materialiteit is het ‘inside-out’ perspectief, financiële materialiteit het ‘outside-in’ perspectief.

Goal 17 en CSRD

Bijna 50.000 bedrijven in Europa moeten vanaf 1 januari 2025 voldoen aan de CSRD wetgeving. Onderzoeken tonen aan dat veel bedrijven hier totaal niet op voorbereid zijn: men is onbekend met de wetgeving, is er intern nog niet klaar voor, heeft geen flauw idee hoe de standaarden vertaalt moeten worden in beleid, beschikt niet over de juiste data, etc. Niet voldoen aan de CSRD wetgeving brengt serieuze risico’s met zich: klanten, investeerders, medewerkers, omwonenden verwachten dat bedrijven zich bewust zijn van hun impact op mens en milieu én dat ze hierover verantwoording willen en kunnen afleggen.

Goal 17 heeft ervaring in het adviseren en begeleiden van bedrijven die verduurzaming serieus nemen. Onze adviseurs kennen de standaarden (oa GRI certified professionals), hebben ervaring met het selecteren en implementeren van ESG software, kunnen medewerkers trainen en grote duurzaamheidsprojecten leiden.

Wilt u weten wat Goal 17 voor u kan doen, neem dan contact op via info@goal17.eco of bel met Marcel Veenhuizen, + 31 6 22 45 78 31.