MVO Nederland

MVO Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland) is een toonaangevende netwerkorganisatie die zich richt op het bevorderen van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Door bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties met elkaar te verbinden, streeft MVO Nederland ernaar de overgang naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Via initiatieven, samenwerkingen en kennisdeling ondersteunt de organisatie bedrijven bij het implementeren van duurzame praktijken, het verminderen van hun milieueffect en het bevorderen van een positieve maatschappelijke invloed.