Science Based Targets Initiative (SBTi)

Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) en World Wildlife Fund (WWF) dat bedrijven helpt ambitieuze doelen te stellen voor het verminderen van hun broeikasgasemissies in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

SBTi biedt bedrijven richtlijnen en tools om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te stellen voor het verminderen van hun broeikasgasemissies. Het initiatief werkt samen met bedrijven om ervoor te zorgen dat hun doelen in lijn zijn met de best beschikbare wetenschap en consistent zijn met het beperken van de wereldwijde opwarming tot ruim onder 2°C boven pre-industriële niveaus, zoals uiteengezet in het Klimaatakkoord van Parijs.

SBTi heeft een standaard vastgesteld voor wat een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling inhoudt, en bedrijven die zich committeren aan het stellen en bereiken van deze doelstellingen worden erkend door het initiatief. Door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te stellen, laten bedrijven zien dat ze zich inzetten voor het aanpakken van klimaatverandering en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Al met al is het Science Based Targets-initiatief een belangrijk wereldwijd initiatief dat bedrijven helpt ambitieuze doelen te stellen voor het verminderen van hun broeikasgasemissies in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Door bedrijven de tools en begeleiding te bieden om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen, helpt SBTi om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en duurzaamheid te bevorderen.