Human Rights Due Diligence

Wat is Human Rights Due Diligence (HRDD)? 

Human Rights Due Diligence (HRDD) is een aanpak waarmee ondernemingen hun negatieve effecten op de mensenrechten tot een minimum beperken en hun positieve effecten maximaal vergroten. Dit geldt voor de eigen activiteiten, maar ook voor toeleveranciers en services waarvan de onderneming gebruikt maakt. 

HRDD is het proces van het identificeren, beoordelen, voorkomen, verminderen en herstellen van negatieve gevolgen voor de mensenrechten, en het afleggen van verantwoording over hoe het bedrijf dit heeft gedaan.  

Negatieve gevolgen voor de mensenrechten hangen samen met internationaal erkende mensenrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens en de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO). Deze verdragen omvatten bescherming tegen dwang- en kinderarbeid, het recht op gezondheid, het recht op collectieve onderhandelingen en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Daarnaast mogen bedrijven geen negatieve invloed uitoefenen op de land- of culturele rechten van inheemse volkeren, de vrijheid van denken van hun werknemers en het recht op een gezond milieu. 

Voor wie is de HRDD van toepassing? 

In 2011 werden de UN Guiding Principles for Business and Human Rights gepubliceerd, waarin staat dat bedrijven de mensenrechten moeten respecteren. Deze Guiding Principles zijn gebaseerd op de HRDD. 

Steeds meer nationale wetten schrijven nu voor dat bedrijven due diligence op het gebied van mensenrechten moeten uitvoeren. Bovendien is de HRDD geïntegreerd in de Green Deal van de EU, wat betekent dat de HRDD vereist is om te voldoen aan de EU-taxonomie en ook een centraal onderdeel vormt van de openbaarmakingsvereisten van de CSRD.  

Waarom is het belangrijk? 

De EU zal binnenkort haar eigen verplichte HRDD-wetgeving aannemen die alle grote ondernemingen in de EU zal verplichten HRDD uit te voeren.