Transformatieservice voor duurzaamheid

Met onze Sustainability Transformation Services begeleiden we onze klanten op hun reis om een netto-positieve organisatie te worden dat de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ondersteunt. We hanteren een iteratieve aanpak om uw bedrijfswaardestromen één voor één te transformeren. Zo laten we vroeg resultaat zien en kunnen onze klanten er snel de vruchten van plukken.

Onze Sustainability Transformation aanpak bestaat uit een continue verbeteringscyclus van vier fasen, te beginnen met een extra beoordelingsfase:

  1. Beoordeling huidige staat en bewustzijn creëren
  2. Prioriteiten definiëren en doelen stellen
  3. Implementeren & integreren
  4. Rapporteren en communiceren
  5. Aanpassen en opnieuw beoordelen